Banner image

การทำความสะอาดโรงจอดรถหลังกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดย Phae12 เมื่อ 25-02-2021 10:22:17 เข้าชม 67 ครั้ง
อยากให้ทำความสะอาดบริเวณโรงจอดรถกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะมีเศษใบไม้จำนวนมาก
: การทำความสะอาดโรงจอดรถหลังกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นำโดยผอ.กองกิจการสภาฯ ได้นำหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงานได้ความสะอาดไหนเบื้องต้นและจะประสานงานผู้ดูแลบริเวณนั้นให้ทำความสะอาดในครั้งต่อๆไป https://www.facebook.com/photo?fbid=3715767415185638&set=pcb.3715767785185601 https://www.facebook.com/photo?fbid=3715767571852289&set=pcb.3715767785185601

โดย aomaom เมื่อ 2021-02-25 13:22:28
: การทำความสะอาดโรงจอดรถหลังกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

.

โดย aomaom เมื่อ 2021-03-02 10:26:53